תפסנית

פוטר HO-1055

600.00

פוטר

פוטר 4 לחיים למחרטה לעץ.

הפוטר משמש לחריטה בסוגי עץ שונים.

פוטר משמש לחריטה בעץ.