פוטר למחרטה לעץ

תפסנית למחרטת עץ HO-1100

600.00

תפסנית למחרטה

פוטר 4 לחיים למחרטה לעץ.

תפסנית משמשת לחריטה בסוגי עץ שונים.

פוטר משמש לחריטה בעץ.